NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA OGÓLNE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

Na czym polega wyjątkowość technologii stosowanej przez Firmę EKOPOL?

Większość zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków produkowanych przez polskie firmy składa się z tworzyw sztucznych, np. polietylen, polipropylen. Firma EKOPOL tworzy swoje zbiorniki z żywic poliestrowych oraz włókna szklanego. Połączenie tych dwóch surowców powoduje, iż zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków Firmy EKOPOL wyróżnia duża wytrzymałość oraz trwałość na wiele lat. Dzięki temu nasze zbiorniki: - nie wymagają fundamentu, ani obsypki cementowej, - nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń, np. pod auta osobowe. Dlatego też zbiorniki Firmy EKOPOL mogą Państwo zamontować pod drogą dojazdową bądź we wjeździe do garażu. - nie wymagają jednego miejsca posadowienia. Możecie je Państwo przenieść bez problemu w inne miejsce, gdy np. zajdzie potrzeba rozbudowy budynku.

Jaka oczyszczalnia ścieków będzie dla mnie najlepsza?

Każda oczyszczalnia ścieków jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb naszych klientów. Wielkość i lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od miesięcznego średniego wytworzenia ścieków jak również od rodzaju gruntu oraz wielkości pola rozsączającego. Z uwagi na indywidualność każdego zamówienia, bierzemy pod uwagę rodzaj zabudowy: czy jest to domek jednorodzinny, domek wielorodzinny, budownictwo przemysłowe, szpital, hotel czy też szkoła ze stołówką bądź bez. Na naszej stronie internetowej możecie się Państwo zapoznać z orientacyjnymi wielkościami przydomowych oczyszczalni ścieków. Przykładowo dla domków jednorodzinnych informacje są dostępne na stronach opisujących oczyszczalnie ekologiczne typu EKO i biologiczne oczyszczalnie typu BIO-HYBRYDA. W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Ile lat moje pole rozsączające może być użytkowane?

Pole rozsączające jest terenem, na którym następuje proces wchłaniania ścieków przez grunt. Oczyszczanie ścieków jest procesem technologicznym, który łączy w sobie dwa etapy neutralizacji ścieków wytwarzanych przez gospodarstwo bądź gospodarstwa: etap beztlenowy i tlenowy. Kiedy w grę wchodzi oczyszczalnia ekologiczna bez napowietrzania wewnątrz zbiornika (np. EKO) procesy beztlenowe odbywają się w zbiorniku, natomiast tlenowe w drenażu rozsączającym. Aby tego typu oczyszczalnia działała bez zarzutów tlen musi być dostępny w glebie na odpowiedniej głębokości drenażu. Jednakże w wyniku długiego użytkowania oraz na skutek działania fazy tlenowej pole rozsączające traci swoje właściwości. Dochodzi do tego, że przestaje odbierać ścieki, dlatego też po pewnym czasie należy je przenieść. Średnio okres używalności pola rozsączającego dla oczyszczalni jednokomorowych wynosi około 10 lat, natomiast dla oczyszczalni wielokomorowych ok. 20 lat. Dlatego też nasza firma poleca Państwu zakup oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA. Oczyszczalnie tą cechuje przebieg obu faz oczyszczania, wewnątrz zbiornika. Pole rozsączające jest optymalnie zastosowane, aby odprowadzić wodę do gruntu. Wg najnowszych badań okres użyteczności pola rozsączającego dla oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA wynosi 100 lat lub dłużej.

Jakie koszty są niezbędne przy przygotowaniu i instalacji oczyszczalni?

Pierwszym elementem, który może wystąpić podczas planowania finansowego przydomowej oczyszczalni ścieków jest niezbędna dokumentacja dla organu wydającego zezwolenie, w tym badań gruntu. W opisanej dokumentacji niezbędna również jest informacja o składzie fizykochemicznym ścieków oraz ich rodzaju. Jednakże na obszarze naszego kraju nie ma ustandaryzowanych kwot i wymagań. Różnią się one w zależności od lokalizacji, wielkości oczyszczalni, urządzeń będących zaangażowanych w proces technologiczny, jakim jest oczyszczanie ścieków oraz planów zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymogi urzędu, w którym nastąpi zgłoszenie. Kolejnym kosztochłonnych etapem założenia oczyszczalni ścieków jest zbiornik oraz elementy składowe drenażu rozsączającego. Ceny poszczególnych oczyszczalni różnią się między sobą w zależności od jej działania oraz wielkości. Najnowsze technologiczne osiągnięcia spowodowały, iż Firma EKOPOL produkuje dwa rodzaje oczyszczalni: oczyszczalnie ekologiczne typu EKO oraz oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA. Koszty oczyszczalni ustala się w oparciu o optymalną wielkość zbiornika. Mogą to Państwo odczytać na stronie CENNIK
. Powyższe koszty należy uzupełnić o koszty piasku, podsypki żwirowej oraz cenę montażu instalacji, które zależą od wielkości oczyszczalni oraz lokalnych warunków gruntowych. Nasi doradcy pomogą Państwu dokładnie je określić, więc prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Czy są określone warunki, jakie powinien spełnić grunt, żeby móc zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga analizy i określenia dobrych i niekorzystnych warunkach gruntowych (glina, wysoki poziom wód gruntowych). Poza tym należy zastanowić się, jaki rodzaj oczyszczalni będzie najodpowiedniejszy: oczyszczalni ekologicznych typu EKO, bądź oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA. Należy również zaznaczyć, iż skuteczność oczyszczania ścieków dzięki oczyszczalniom biologicznym jest na tyle wysoka, iż oczyszczoną wodę można odprowadzać bezpośrednio do cieków wodnych.

Czy istnieją wymagania dotyczące powierzchni działki, aby zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Zbiorniki firmy EKOPOL charakteryzują się tym, że nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń np. pod auta osobowe. Mogą Państwo zamontować je pod drogą dojazdową bądź we wjeździe do garażu. Dlatego też jedynym ograniczeniem jest wymagana powierzchnia pola rozsączającego, która uzależniona jest od zastosowanej oczyszczalni oraz istniejących warunków gruntowych. Wyjątkiem jest tutaj oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA, przy której można całkowicie zrezygnować z pola rozsączającego. W tym przypadku jednakże należy pamiętać o zapewnieniu odprowadzenia oczyszczonej wody do cieków wodnych bądź studni chłonnej. Przy dobieraniu optymalnego rozwiązania możecie się Państwo zgłosić do naszych doradców poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Jakie nakłady finansowe związane są z utrzymywaniem przydomowej oczyszczalni ścieków?

Każda z używanych instalacji wymaga okresowego wykonywania pewnych działań, w celu jak najdłuższej ich żywotności. Takie zabiegi niezbędne są również w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków. - W odstępie miesiąca do ścieków znajdujących się w zbiorniku powinno się dosypać odmierzone odpowiednio porcje preparatu bakteryjnego. Aktualnymi cenami preparatów dysponują nasi doradcy. W celu zapoznania się z nimi prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. - Jeżeli zdecydowaliście się Państwo na montaż oczyszczalni ekologicznej typu EKO, wówczas, co dwa lata zleca się wybierania nieczystości stałych. W przypadku, gdy wybraliście Państwo oczyszczalnie biologiczną typu BIO-HYBRYDA, wówczas raz na rok zleca się wybieranie nieczystości stałych. Tym zajmuje się lokalny zakład asenizacyjny. Koszty wybierania nieczystości stałych zgodne będą z cennikiem ich usług. - Oprócz tego należy pamiętać, iż oczyszczalnia biologiczna typu BIO-HYBRYDA posiada okresowo włączaną dmuchawę małej mocy, dla której źródłem zasilania w energię elektryczną jest instalacja domowa. Pozostałe informacje dotyczące eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków znajdą Państwo na stronie internetowej, w zakładce o eksploatacji oczyszczalni ekologicznej typu EKO lub oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA.

Czy istnieją konkretne wytyczne dotyczące odległości od innych obiektów przy projektowaniu i budowie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Oczywiście. Wszystkie odległości i parametry są ściśle określone w katalogach normatywnych. Firma EKOPOL z myślą o Państwu zebrała je w poradniku ""Wymagane i zalecane parametry"". W razie wątpliwości bądź niejasności prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Czy wszystkie oczyszczone ścieki pochodzące z przydomowej oczyszczalni ścieków mogę odprowadzić bezpośrednio do cieków wodnych?

Najnowsze technologie zastosowane przez firmę EKOPOL spowodowały, iż w przypadku zastosowania oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA oczyszczanie jest tak dokładne, że można odprowadzać oczyszczoną wodę bezpośrednio do cieków wodnych. Pole rozsączające jest wtedy całkowicie pominięte. Inaczej sprawa wygląda w przypadku oczyszczalni ekologicznej typu EKO. Tutaj ścieki są odprowadzane poprzez zastosowanie drenażu rozsączającego i zanim trafią do cieku wodnego lub wód gruntowych muszą pokonać półtora metrową warstwę filtra piaskowego lub gruntu.

Na jakiej głębokości znajduje się drenaż rozsączający? Czy jest to związane z głębokością wód gruntowych?

Prawidłowo umieszczony drenaż rozsączający znajduje się 50- 150cm poniżej linii gruntu oraz co najmniej 150 cm powyżej poziomu wód gruntowych. Ponadto w gruncie musi być zapewniona optymalna dostępność tlenu. Zasady oraz warunki zagłębienia drenażu rozsączającego zebraliśmy i opisaliśmy w poradniku ""Wymagane i zalecane parametry"".

Chcę zamontować oczyszczalnie ścieków. Jakie dokumenty są niezbędne do przedłożenia w urzędzie? Do którego urzędu muszę się zgłosić, aby uzyskać pozwolenie?

Organem odpowiedzialnym za udzielanie informacji dotyczących obowiązków rejestrowych w zakresie budowy i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków bądź zbiornika bezodpływowego jest Wydział do spraw Budownictwa, który jest właściwy dla danego obszaru. Prócz tego należy wystąpić o warunki zagospodarowania terenu, do Wydziału Geodezji i Kartografii o warunki gruntowe oraz stan poziomu wód gruntowych na interesującym nas obszarze. Gdyby Państwo mieli wątpliwości bądź dodatkowe pytania prosimy o mailowy lub telefoniczny kontakt.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Jaka głębokość jest optymalna do zakopania zbiornika bezodpływowego?

Zbiornik musi być tak zakopany, żeby nacisk gruntu znajdującego się powyżej, był większy od siły wypornościowej pustego zbiornika. Głębokość ta jest różna w zależności od rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych. Do każdego kupowanego zbiornika bezodpływowego dołączamy instrukcję montażu, w której znajdują Państwo dokładne wskazania. Przy dobieraniu optymalnego rozwiązania możecie się również Państwo zgłosić do naszych doradców poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Czy w przypadku szamba konieczne są preparaty bakteryjne?

Preparaty bakteryjne stosowane są, aby zneutralizować nieprzyjemne zapachy występujące często przy swoistych warunkach pogodowych bądź podczas usuwania zawartości zbiornika. Dlatego też stosowanie ich jest zależne od Państwa.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA OGÓLNE


Czy instrukcja montażu zbiornika bezodpływowego i przydomowej oczyszczalni ścieków są dołączane do każdego produktu? Czy montażu mogę dokonać samodzielnie?

Oczywiście, instrukcja jest dołączana do każdego naszego produktu. Jest ona przygotowana w taki sposób, aby umożliwić Państwu samodzielny montaż. Jednakże na każdym etapie montażu i budowy możecie Państwo liczyć na fachową pomoc i doradztwo firmy EKOPOL.

Czy firma EKOPOL posiada oddział w mojej okolicy?

Firma EKOPOL współpracuje z szeregiem firm instalacyjnych w Polsce. Ponadto nasze produkty dostępne są w hurtowniach budowlanych w całym kraju. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu określenia optymalnego sposobu dostarczenia do Państwa naszego produktu.

Kto jest odpowiedzialny za badania dotyczące warunków gruntowo- wodnych danego terenu?

Organem odpowiedzialnym za badania gruntu jest geolog. On dokonuje opisu gruntu, rozpoznania rodzaju gleby oraz poziomu wód gruntowych.

Czy wszystkie koszty budowy i montażu przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków muszę pokryć sam? Czy istnieją instytucje dofinansowujące takie przedsięwzięcia?

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania zarówno z funduszy unijnych jak i innych instytucji publicznych. W celu uzyskania niezbędnych danych należy zwrócić się do administracji urzędów znajdujących się na Państwa terenie zamieszkania (Starostwo, Urząd Gminy, Fundusz Ochrony Środowiska itp.).

Jestem klientem indywidualnym. Czy mogę od firmy EKOPOL otrzymać folder reklamowy? Jakie dokumenty powinienem wypełnić, aby go dostać?

Wszystkie dostępne materiały reklamowe można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej, w zakładce DLA PROIEKTANTA. Oprócz tego, na życzenie klienta, również bezpłatnie, wszystkie materiały niezbędne do wypełnienia zgłoszenia wysyłamy pocztą.

plants