APROBATA TECHNICZNA

Aprobaty techniczne Instytutu Ochrony Środowiska na produkowane przez EKOPOL urządzenia: • nr AT/2010-08-0334 – Aprobata Techniczna na oczyszczalnie biologiczne BIO-HYBRYDA i BIO-OSAD • nr AT/2006-08-0146/A1 – Aprobata Techniczna na oczyszczalnie ekologiczne typu EKO oraz zbiorniki bezodpływowe.

ekologiczne oczyszczalnie ścieków      ekologiczne oczyszczalnie ścieków

OCENA TECHNICZNA

Opinia techniczna CE Centrum Ekspertów Budowa i Wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością ISO AZ Ośrodek Rzeczoznawstwa SITR - NOT na biologiczne oczyszczalnie ścieków produkowanych przez firmę EKOPOL typu BIO-HYBRYDA produkowane przez firmę EKOPOL.

oczyszczalnie ścieków      oczyszczalnie ścieków      oczyszczalnie ścieków      oczyszczalnie ścieków

ATEST HIGIENICZNY

Oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe produkowane przez EKOPOL posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

oczyszczalnie ścieków - Atest Higieniczny      oczyszczalnie ścieków - Atest Higieniczny

plants