SAMODZIELNY MONTAŻ

Optymalna konstrukcja produktów wytwarzanych przez firmę EKOPOL pozwala na samdzielny montaż przez klienta.

W przypadku instalacji we własnym zakresie klient zobowiązany jest do zachowania dostarczonych wraz ze zbiornikiem warunków montażu zbiornika. Warunki montażu zbiornika zawarte są w szczegółowej instrukcji montażowej dostarczanej wraz z zakupionym zbiornikiem.

Podczas samodzielnych prac instalacyjnych klient ma zapewnione wsparcie merytoryczne ze strony firmy EKOPOL.

plants