MONTAŻ OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ TYPU BIO-HYBRYDA

Biologiczna oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem oczyszczania ścieków, które można odprowadzać bezpośrednio do pobliskich cieków wodnych lub wód gruntowych. Istnieje szereg sposobów odprowadzenia oczyszczonej wody z oczyszczalni:Odprowadzenie do cieków wodnych - pobliskiego rowu lub rzeki


Odprowadzenie bezpośrednio do wód gruntowych - za pomocą studni chłonnej


Odprowadzenie bezpośrednio do wód gruntowych - za pomocą studni chłonnej w nasypie


Odprowadzenie do tunelu rozsączającego.


Odprowadzenie do tunelu w nasypie.


Odprowadzenie za pomocą zraszaczy i tunelu rozsączającego.


Odprowadzenie do drenażu rozsączającego.


Odprowadzenie do drenażu rozsączającego w nasypie.


Uwaga: W przypadku oczyszczalni ekologicznej typu BIO-HYBRYDA okres eksploatacji pola rozsączającego szacowany jest na 200 lat lub więcej, co w stosunku do wszystkich oczyszczalni bez napowietrzania ścieków w zbiornikach znacząco obniża koszty eksploatacji oczyszczalni w bardzo długim okresie czasu.

plants