MONTAŻ OCZYSZCZALNI EKOLOGICZNEJ TYPU eko
W SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH

Klasyczny układ zbiornika i pola rozsączającego w gruncie dobrze przepuszczalnym. Wody gruntowe na głębokości co najmniej 1,5 m poniżej drenażu rozsączającego.


Uwaga: W przypadku wszystkich oczyszczalni ze zbiornikami bez napowietrzania okres eksploatacji pola rozsączającego wynosi około 30 lat przy zbiornikach wielokomorowych lub około 15 lat przy zbiornikach jednokomorowych. Dla porównania, okres eksploatacji pola rozsączającego dla oczyszczalni BIO-HYBRYDA szacowany jest na 200 lat lub więcej.

MONTAŻ OCZYSZCZALNI EKOLOGICZNEJ TYPU EKO W TRUDNYCH WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH (WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH)

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych można zbudować nasyp dla drenażu rozsączającego. Ponieważ pole rozsączające znajduje się wtedy powyżej lustra wody w zbiorniku, konieczne jest zastosowanie przepompowni. Nasyp projektuje się w taki sposób, by wody gruntowe znajdowały się na głębokości co najmniej 1,5 m poniżej drenażu rozsączającego.


plants