HYBRYDOWE OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE TYPU BIO-HYBRYDA


JAK DZIAŁA OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA

Oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA pracują w oparciu o napowietrzane złoże zanurzone, a oczyszczane ścieki są wielokrotnie zawracane w obiegu zamkniętym zbiornika. Dzięki temu możliwe jest ich odprowadzenie wprost do cieków wodnych lub wód gruntowych. Zastosowanie napowietrzania ścieków w komorze z aktywnym złożem zanurzonym zapewnia znaczny wzrost jakości oczyszczania. Obie fazy oczyszczania ścieków (beztlenowa i tlenowa) odbywają się w zbiorniku. Dzięki temu można uniknąć stosowania drenażu rozsączającego w sytuacji, gdy nie pozwalają na to warunki terenowe. Wodę można odprowadzać bezpośrednio do cieków wodnych lub za pomocą drenaży o znacznie mniejszej powierzchni bez konieczności zachowania odległości 1,5 m od poziomu wód gruntowych. Dodatkowo, żywotność drenażu w oczyszczalniach biologicznych typu BIO-HYBRYDA jest znacznie większa w stosunku do 15 - 30 lat dla oczyszczalni nienapowietrzanych.

więcej o oczyszczalniach biologicznych typu BIO-HYBRYDA >>>

EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE TYPU EKO


JAK DZIAŁA OCZYSZCZALNIA EKOLOGICZNA

oczyszczalnia ekologiczna typu EKO Ekologiczne oczyszczalnie ścieków typu EKO tworzą system składający się z wielokomorowego zbiornika gnilnego współpracującego z drenażem rozsączającym__. Wstępny rozkład zanieczyszczeń zachodzi w zbiorniku podczas beztlenowego procesu gnilnego. Druga faza oczyszczania odbywa się w drenażu rozsączającym w procesie z udziałem bakterii tlenowych. W zależności od rodzaju gruntu odbiór oczyszczanych ścieków następuje poprzez drenaż rozsączający lub drenaż rozsączający w nasypie.

więcej o oczyszczalniach ekologicznych typu EKO >>>

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE – SZAMBA EKOLOGICZNE

SZAMBO EKOLOGICZNE

Oczyszczalnie biologiczna typu EKO-BIO-ZZbiorniki bezodpływowe - ekologiczne szamba szczelne stanowią dużą część produkcji firmy. Zmiany w prawie ostatnich lat zwiększyły zainteresowanie tymi produktami. Nasze propozycje są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie oferty na szamba szczelne. Specyficzne warunki prawne mogą uniemożliwiać montaż oczyszczalni ekologicznej. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być szambo szczelne.


więcej o zbiornikach >>>

AKCESORIA

W stałej sprzedaży akcesoria, potrzebne do budowy i utrzymania pracy systemów opartych o produkty EKOPOL

więcej o akcesoriach >>>

plants