AKCESORIA

oczyszczalnie ścieków - zbiorniki bezodpływowe Do grupy tej należą podzespoły stałe, sprzedawane przez EKOPOL:

BAKTERIE

Podstawą działania ekologicznych oczyszczalni ścieków typu EKO oraz biologicznych oczyszczalni ścieków typu BIO-HYBRYDA są odpowiednie szczepy bakterii. Również bezodpływowe zbiorniki na ścieki zaszczepia się specjalistycznymi szczepami bakterii.
Bakterie w oczyszczalni poddawane są stałemu działaniu środków chemicznych odprowadzanych wraz ze ściekami bytowymi. Oznacza to, że są one stale zabijane. Z drugiej strony każda przerwa w użytkowaniu oczyszczalni również prowadzi do wyginięcia bakterii z braku pożywienia.
Aby utrzymać bakterie w odpowiedniej kondycji, oraz zapewnić dominację najbardziej pożądanych szczepów konieczne jest ich comiesięczne odnawianie polegające na odprowadzeniu do oczyszczalni odpowiedniej dawki preparatu bakteryjnego.

plants