Oczyszczalnie ekologiczne typu EKO

Rozwiązania firmy EKOPOL mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej, zbiorczej instalacji kanalizacyjnej.
Produkowane przydomowe systemy oczyszczania EKO to kompletne zestawy służące do oczyszczania ścieków:

Prawidłowe zestawienie elementów systemu oczyszczania i właściwa eksploatacja gwarantują odprowadzanie  ścieków oczyszczonych w takim stopniu, że nie powodują one zanieczyszczenia gruntu, ani wód podziemnych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (EKO 2500)
wraz z drenażem rozsączającym

przydomowa oczyszczalnia ścieków EKO 2500

W przydomowej oczyszczalni ścieków stosuje się połączenie oczyszczania metodą mechaniczną, biologiczno - tlenową i beztlenową. Ścieki, po podczyszczeniu w jedno, dwu lub trzykomorowym osadniku gnilnym, infiltrując przez złoże rozsączające są oczyszczane w wyniku procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych.

W przypadku trudnych warunków gruntowych lub ze względu na możliwość odprowadzania oczyszczonych ścieków wprost do istniejących cieków wodnych proponowana jest Oczyszczalnia biologiczna typu BIO-HYBRYDA, zapewniająca większą skuteczność oczyszczania.

DANE TECHNICZNE

oczyszczalnia ekologiczna
Schemat budowy ekologicznego zbiornika gnilnego trzykomorowego
wykonanego z żywic poliestrowych i włókien szklanych.


oczyszczalnia ekologiczna

ZALETY TECHNOLOGII EKO

Naszą technologię wyróżnia szereg zalet:

MONTAŻ I OBSŁUGA

Instalacje produkowane przez firmę EKOPOL są całkowicie bezobsługowe.
Jedynymi kosztami eksploatacyjnymi jest usuwanie osadu z osadnika gnilnego co najmniej raz na dwa lata i okresowe odnawianie flory bakteryjnej w osadniku, które należy wykonywać w cyklach comiesięcznych poprzez  dodawanie porcji preparatu bakteryjnego.

Dla klientów decydujących się na samodzielny montaż, firma EKOPOL, jako jedna z nielicznych firm na rynku, udziela wsparcia merytorycznego. Instalacje wykonane samodzielnie zachowują pełną gwarancję oraz wszystkie warunki certyfikacji.

DOBÓR OCZYSZCZALNI

Dobór odpowiedniej wielkości oczyszczalni powinien uwzględniać specyfikę użytkowania, która jest inna w przypadku domku jednorodzinnego, hotelu i szkoły w skali całego miesiąca.
Poniżej przedstawiamy orientacyjne zasady doboru wielkości oczyszczalni w zależności od liczby korzystających z niej osób:

- Oczyszczalnie Ekologiczne

plants